Het onstaan van ons asiel

Het Dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan is een begrip in de regio Amsterdam, Zaanstreek en omstreken. Als één van de weinige asiels dat uitsluitend katten opvangt, is het uniek in zijn soort. Het asiel wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gerund door de oprichters ervan. Maar hoe en wanneer zijn zij eigenlijk begonnen? En hoe is het om een asiel te runnen? Wat komt er allemaal bij kijken?

Hoe het begon...

Wim en Iny Damstra begonnen hun werkzaamheden in 1970 met het opvangen van moederpoezen met kittens. Zij bezorgden de kittens een nieuw en goed thuis. Ook de moederpoes werd na sterilisatie bij een nieuw huishouden ondergebracht.

In 1972 verhuisden Wim en Iny naar de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid. Gestimuleerd door hun passie om katten te helpen, liepen ze daar tijdens het uitlaten van de honden gelijk de vuilnisbakken na om eventueel bruut afgedankte kittens eruit te vissen. In 1976 betrok het echtpaar een flat aan Het Laagt in Amsterdam-Noord. Zij bleven doorgaan met het opvangen van katten in nood. Tijdens piekperiodes liep het soms de spuigaten uit. In hun appartement liepen zo'n 100 katten rond en in iedere hoek van de kamer stond wel een kattenkooi.

Stichting Dierenleed

Stichting Dierenleed werd door Wim en Iny in 1986 opgericht. Dankzij een erfenis van NLG 100.000,= konden zij 5 jaar later, in 1991, beginnen met met de bouw van het eerste deel van hun huidige asiel op de grens van Amsterdam-Noord met Oostzaan. Dankzij een andere grote erfenis in 1996, kon de bouw van het tweede deel gerealiseerd worden. In het nieuwe millennium mochten Wim en Iny een erfenis van een overleden collega van een andere dierenorganisatie ontvangen. Hiermee konden ze de 'derde helft' van het asiel opzetten.

Doordat Wim en iny in de afgelopen 20 jaren meer dan 40 grotere schenkingen (van zowel bedrijven als particulieren) en legaten mochten ontvangen, hebben zij tussentijds voortdurend grotere en kleinere aanpassingen aan het asiel laten verrichten. Bijvoorbeeld de aanvankelijke aanschaf van een unit, de buitenrennen, de konijnenhokken (die naderhand weer zijn verwijderd vanwege het sterk teruglopen van het aanbod aan konijnen), de geitenstal, het verbouwen van de ziekenboeg en nog talloze andere kleinere en grotere aanpassingen aan veranderde omstandigheden en mogelijkheden. Al die jaren hadden zij één of meerdere klusjesmannen die daar altijd druk mee bezig waren.

Het asiel vangt met name katten op uit de regio Amsterdam, Zaanstreek en Waterland.

Het is het asiel statutair niet toegestaan om dieren, anders dan dwingende medische redenen, te laten inslapen. Diverse instanties bieden het asiel geregeld katten aan die bij de reguliere asiels geen of zeer weinig kans maken. Deze dieren worden door het Dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan zoveel mogelijk aangenomen. Soms behoeven deze dieren langdurig en kostbare behandelingen, maar het welzijn van íedere kat staat bij Wim en Iny voorop. Zodoende wordt er alles aan gedaan om elke kat beter te maken. Vervolgens vinden zelfs deze katten geregeld een plaats in een goed huis. Is plaatsing niet mogelijk, dan kunnen zij worden geadopteerd door mensen. Adoptie is mogelijk voor € 12,50 per maand per dier. Ideaal voor mensen die allergisch zijn voor katten of door tijdgebrek of het verbod op het houden van huisdieren geen mogelijkheid hebben op het houden van huisdieren.

Stichting Dierenleed en Dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan bestaat geheel uit vrijwillig(st)ers aangevuld met een 5-tal subsidiekrachten. De stichting ontvangt subsidie van het Stadsdeel Amsterdam-Noord voor het preventief castreren/steriliseren en het bijvoederen van de zich op bedrijfsterreinen in Amsterdam-Noord bevindende nuttige zwerfkatten. Deze leven er bewust ter voorkoming van rattenplagen e.d.

schilderij voorgevel asiel

Ook ontvangt de stichting subsidies van de gemeentes Oostzaan en Amsterdam als bijdrage voor de vanuit hun gemeenten afkomstige zwerfkatten (een gemeentelijke verantwoording). Gezien het feit dat het asiel uitsluitend zwerf- en afstandskatten opvangt en dus ook niet over een pension beschikt, is het voor zijn inkomsten, naast de hiervoor genoemde subsidies, geheel afhankelijk van donaties, schenkingen, legaten e.d.

Donateurs

Donateurs worden in de hoogte van de bijdrage geheel vrijgelaten. In principe wordt na de ontvangst van een bijdrage door het asiel een brief verstuurd met daaraan een giro gehecht die men uiteraard naar eigen wens kan gebruiken,
Daarnaast is het mogelijk om op uw wens op gezette periodes een giro te laten toezenden.

Alle donateurs ontvangen de jaarcijfers van het asiel waarop onder meer het totaal van het aan hun bijgedragen saldo staat vermeld. Dit kan voor de donateur ook makkelijk zijn voor de post "giften" op het belastingformulier (Stichting Dierenleed is een erkend goed doel zoals aangemerkt in art. 24 lid 4 van de Successiewet 1956).

Links ziet u Wim Damstra en rechts Iny Damstra. Zij poseren op de dag van de Koninklijke Onderscheiding van Stichting Dierenleed voor het asiel met Piet, de middelste persoon, die het schilderij voor het asiel heeft gemaakt. Deze hangt aan de voorgevel bij de entree.