Cijfers van de Penningmeester

De kosten om een asiel te runnen is geen kattenpis. Opvang, eten, drinken, sterilisatie, castratie, medicatie, dieetvoer, dekentjes, speeltjes, schoonmaakmiddelen etc. De lijst is oneindig. Gelukkig ontvangen we van tijd tot tijd in natura goederen en hebben we trouwe donateurs. Mogen we u ook als donateur bijschrijven? klik hier om een acceptgiro aan te vragen.

Wilt u meer informatie over alle mogelijk manieren om ons asiel te steunen, klik dan hier. U bent zelf vrij in het bepalen van het bedrag dat u doneert. Vanaf 12,50 euro per maand kunt u ook een kat adopteren.

Jaarcijfers

Hieronder kunt u de jaarcijfers van ons asiel bekijken. Op verzoek van onze penningmeester maken we deze langs deze weg openbaar.

Jaarcijfers 2018 + begroting 2019: klik hier

Alvast bedankt namens al onze vierpotige (soms driepotige) bewonertjes voor al uw steun, in welke vorm dan ook!

Bestuur

Iny Damstra, voorzitter
Wim Damstra, penningmeester/secretaris
Marga van der Werff, algemeen bestuurslid
Ria Kater, algemeen bestuurslid
Wieteke Drummen, algemeen bestuurslid
Astrid Westerman, algemeen bestuurslid

Stichting Dierenleed werd in 1986 opgericht om m.n. het zwerfkattenprobleem in Noord aan te pakken; dankzij giften en enkele legaten werd, in overleg met de toenmalige Deelraad Amsterdam-Noord, ons huidige terrein aan het, toen nog in Amsterdam gelegen, Zuideinde aangewezen voor de bouw van ons huidige Dierenasiel Amsterdam-Noord / Oostzaan en op 2 mei 1992 door wijlen onze toenmalige beschermheer Jos Brink officieel geopend. Vanwege ruimtegebrek door vele uitbreidingen en ter voorkoming van geluidsoverlast worden in dit asiel tegenwoordig alleen nog zwerf- en afstandskatten opgenomen en zo mogelijk weer herplaatst en wordt voor andere diersoorten vooralsnog naar andere organisaties doorverwezen. De stichting beheert de dieren- en persoonsbestanden en houdt dus ook de donateursbestanden e.d. bij terwijl in het asiel de daartoe geƫigende taken worden verricht.

Fiscaal nummer

8064.42.001